O lektorce

Toto jsou slova zakladatelky a hlavní lektorky všech kurzů, kterou je řezbářka a sochařka MgA. Magdalena Mézlová. Magdalena vyrůstala v rodině, kde se všichni její členové zabývali uměleckou činností. Matka ak. sochařka, restaurátorka a otec, ak. grafik, malíř a ilustrátor, pracoval po celý život převážně náročnou technikou dřevorytu a je předním představitelem této techniky mezi výtvarníky u nás v ČR.

Lektorka vystudovala Střední uměleckou průmyslovou školu (SUPŠ) v Praze, obor řezbářství a sochařství, a pokračovala částečně na pomaturitním studiu na téže škole (VOŠUP) zaměřeném na restaurování uměleckých děl ze dřeva. Pak následovalo studium na Akademii Výtvarných umění (AVU), nejprve na oboru restaurování uměleckých děl a později na oboru zaměřeném na figurální sochařství a medailérství profesora Jana Hendricha. Při studiích absolvovala několik zahraničních pobytů a stáží, např. na Kuvataideakkatemia v Helsinkách či v Londýně. Po ukončení studií se začala věnovat zahradní skulptuře z kamene a dřevěným a mozaikovým sochám. Větší práce a skulptury tvoří nejvíce ve venkovském ateliéru a drobnějším pracím se věnuje také v Praze.

Již při studiu na střední škole začala samostatně vést skupinové výtvarné kurzy řezbářství v Praze na Chodově v Kulturním Centru Zahrada.

Poté následovalo období, kdy se převážně věnovala svým dvěma malým dětem a zabývala se při tom drobnější tvorbou. Později se opět intenzivněji začíná zabývat vlastní sochařskou tvorbou a také se částečně vrací k původní, více než patnáctileté kurzovní činnosti. V roce 2012 zakládá novou Výtvarnou dílnu Magmé, která je opět zaměřená především na řezbářství a navazuje na původní kurzy vedené v KC Zahrada na Chodově v letech 1997 až 2006.

V současné době se nejvíce věnuje právě kurzům dřevořezby v pražské dílně v Nuslích a v létě úspěšně pořádá kamenosochařské kurzy v malé vesnici poblíž města Rakovník. Kromě vedení kurzů ráda sama tvoří - ať už na zakázku nebo jen tak volně pro radost svou i okolí.

Ukázky z tvorby Magdaleny Mézlové si můžete prohlédnout buď v sekci fotogalerie nebo na dalších webových stránkách, které najdete v sekci odkazy.

Nebo se "proklikněte" přímo na webové stránky lektorky http://www.mezlova.cz/

Kontakt

MgA. Magdalena Mézlová
e-mail:
tel.: 777 289 190